homenieuwsNieuwsberichten

Nieuws

Voorlichtingsavond

Op 13 maart 2019 organiseren we weer een voorlichtingsavond in De Woudkapel, Beethovenlaan 21, 3723 JJ Bilthoven. Belangstellenden zijn van harte welkom!

Inloop is vanaf 19 uur, start om 19.30 uur. We stellen het op prijs als je van te voren even laat weten dat je komt, via studiesecretariaat@instituutovp.nl. 

Mocht je voor die tijd al antwoorden op vragen willen hebben of meer informatie willen, neem ook dan gerust contact op het met studiesecretariaat.

 

Interview Arnold Ziegelaar in dagblad Trouw

In dagblad Trouw verscheen kort geleden een interview met Arnold Ziegelaar. Hij is docent in de vakken Godsdienstfilosofie en Hermeneutiek aan het OVP. Zie https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/filosoof-arnold-ziegelaar-dat-er-iets-is-wordt-nooit-vanzelfsprekend-~ad7bd424/

 

Uitreiking getuigschriften 15 september 2018


Op zaterdag 15 september 2018 heeft de jaarlijkse uitreiking van getuigschriften plaatsgevonden in De Woudkapel. Tijdens een feestelijke bijeenkomst konden aan een vijftiental studenten getuigschriften of verklaringen worden overhandigd, in het bijzijn van hun familie, andere naasten en medestudenten. Na afloop werden felicitaties en ervaringen uitgewisseld onder het genot van een hapje en een drankje.

 

Aanbod nascholing 2018-2019 

Het vernieuwde aanbod aan nascholing voor het jaar 2018-2019 is bekend. In het komende studiejaar wordt niet alleen nascholing aan (vrijzinnige) geestelijk verzorgers en voorgangers aangeboden, maar er is ook een programma opgenomen voor semiprofessionele vrijwilligers. Nadere informatie is te vinden onder ’nascholing’. Van harte aanbevolen!

 

 

Nieuw studiejaar 2018-2019 - ook oriëntatiejaar is gestart!

Op zaterdag 8 september is het nieuwe studiejaar 2018-2019 van start gegaan.

Er is veel belangstelling geweest voor het aanbod van het OVP en we zijn blij dat het oriëntatiejaar (jaar 1) met het maximale aantal van 16 studenten van start kon gaan. Aanmeldingen voor dit studiejaar zijn niet meer mogelijk, er is al sprake van een wachtlijst. 

Er zijn nog wel plaatsen beschikbaar voor het seminarie, dit start in januari 2019, zie onder ’opleidingen’.

 

Interview met OVP docente Brecht Molenaar in Trouw

In juli 2018 verscheen in dagblad Trouw een interview met OVP docente Brecht Molenaar onder de titel ’Een pleidooi voor heiligheid binnen het humanisme’, zie https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/een-pleidooi-voor-heiligheid-binnen-het-humanisme~add646b2/

 

Website en wijzingen curriculum

De teksten op deze website zijn in de afgelopen periode voor het merendeel aangepast. Waar dit nog niet het geval is wordt het expliciet aangegeven.

De herziening heeft mede te maken met het feit dat er met ingang van studiejaar 2018-2019 voor nieuwe studenten enige wijzigingen in het curriculum van het OVP zullen worden ingevoerd. Informatie hierover is te vinden onder ’downloads’ in het document ’algemene studieinformatie’. 

Een schematisch overzicht van de inhoud van de diverse studiejaren is te vinden bij ’downloads’ onder ’algemene studieinformatie’. Informatie over de inhoud van de afzonderlijke vakken is te vinden bij ’downloads’ onder ’informatie per vak(gebied)’. 

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met het studiesecretariaat via het formulier bij ’contact’, via een mailbericht naar studiesecretariaat@instituutovp.nl of via 035 6910485.  Het studiesecretariaat is niet permanent bemand, maar je kunt een bericht achterlaten op de voicemail. 

Contactadres website: studiesecretariaat@instituutovp.nl

 

Veel belangstelling voor informatieavond 16 mei 2018

Op woensdagavond 16 mei 2018 mochten we een flink aantal belangstellenden verwelkomen op de  informatieavond van het OVP. Heb je deze avond gemist maar ben je wel geinteresseerd in het OVP? Neem dan gerust contact op met studiesecretariaat@instituutovp.nl of via telefoon 035 6910485.

 

Filmpje over het OVP

In 2017 is door de filmmaker Mathijs Geyskes in opdracht van Zinweb.nl een video over het OVP gemaakt.Het filmpje geeft als geheel een goed beeld van de sfeer, van de gang van zaken en van ervaringen van studenten. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=AdW4XZSsZCQ

In dit informatieve filmpje wordt de nadruk gelegd op de eerste drie jaar van het OVP als beroepsopleiding, en minder op zo’n studie bij het OVP ter ondersteuning van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of eigen interesse.

 

Goed om te weten

 

Tot nu toe hebben we ons vooral gericht op de vorming van (vooral) professionals in kerkelijk werk en in andere vormen van geestelijke begeleiding. Dat blijven we vooralsnog doen. Daarnaast willen we ook ons aanbod richten op mensen die zich (niet per se als professional) graag zouden willen verdiepen in theologie, levensbeschouwing en geestelijke begeleiding en die dit willen doen in een ruimdenkende omgeving. We denken dan bijvoorbeeld aan mensen die zich vanuit een eigen belangstelling willen orienteren, aan vrijwilligers op zoek naar scholing, aan mensen die hun anderssoortige vakgebied/vaardigheden willen verbreden in theologisch/levensbeschouwelijke zin. 

 

Samenwerking met Hogeschool Windesheim

Het OVP heeft op 18 september 2017 de samenwerkingsovereenkomst met Hogeschool Windesheim verlengd tot 1 september 2020. Studenten kunnen na de driejarige OVP-opleiding pastoraal werker/geestelijk verzorger een vierde studiejaar bij Windesheim starten. Bij Windesheim worden zij in de gelegenheid gesteld een HBO-Bacherloropleiding Godsdienst-Pastoraal Werk (in deeltijd) te volgen. 

Ondertekening nieuwe overeenkomst door Bert Meijer van Windesheim en rector Jan Sonderen

Ondertekening door Bert Meijer, domeindirecteur Bewegen en Educatie van Windesheim (links op de foto) en Jan Sonderen, rector Instituut OVP (rechts op de foto).

 

CRKBO Registratie

Instituut OVP is sinds eind juni 2017 geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs en voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

CRKBO_Instelling 

Boeken van onze docenten

Drs. Arnold Ziegelaar is naast docent filosofie, godsdienstfilosofie en hermeneutiek bij het OVP ook schrijver van filosofische teksten. In zijn boek Oorspronkelijk bewustzijn bespreekt hij filosofische theorieën over de vraag wat bewustzijn is en hoe het bestaan ervan verklaard zou moeten worden. Hij komt uit bij een positie die hij naturalistisch dualisme noemt: bewustzijn is een natuurlijk verschijnsel, maar is niet volledig te verklaren uit materiële processen. In 2015 verscheen van hem: Aardse mystiek. Inleiding in de filosofie van de verwondering.

Van onze docente dr. Annemarieke van der Woude verscheen eind 2015: Als de dood. Trage vragen bij het euthenasiedebat. In 2011 verscheen van haar: Het doodshemd heeft geen zakken: nadenken over het levenseinde.

 

Oud OVP-studente bij Jacobine op Zondag

Over de bijzondere betekenis van het OVP in haar leven vertelt onze oud-studente Liesbeth Gijsbers in TV-programma ’Jacobine op Zondag’ van 13 november 2016 (zie www.npo.nl), dat in het teken stond van de vraag ’Kun je de dood van een dierbare ooit te boven komen?’. Zie verder www.liesbethgijsbers.nl waar je ook meer gegevens vindt over boek dat zij schreef als vervolg op haar afstudeerscriptie bij het OVP.